Българско Училище „АзБуки“към Културна асоциация„Асен и Илия Пейкови“ в град Рим и град Колеферо, Италия

00175  Roma, Italia - via Ponzio Cominio 93,95, Parrocchia San Gabriele dell'Addolorata,                                                                                                                             00034 Colleferro- Parrocchia Santa Barbara-piazzale leopoldo Parodi Delfino

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Неделните училища са неотменима част от дейността на всяка българска общност в чужбина, чрез която се осъществява неообходимостта от българска култура,история и език. Възникнали преди Освобождението на България от турско робство, след него те имат огромен подем. Неделните училища са изключително важни за просветната мисия, за залагането на християнските ценности в човешките души, за запознаване с българския език, география на България ,история,обичаи във всички аспекти на живота. Те са тези, които трябва да покажат, че българския език и култура не се отнасят само за една отминала вече епоха, но са актуални и за днешното забързано време, ще са актуални и утре, защото са живи и непреходни. Изключително важни за успешната работа на неделните училища са фигурите на  учителя.Учителят трябва да вдъхва респект и с личното си поведение да дава пример, да е добре подготвен, да обича децата и работата с тях. Много важно в случая е и семейството, което да подкрепя детето и беседва с него по темите, разисквани в неделното училище. В самото училище децата трябва да ходят с удоволствие, защото им харесва разнообразната програма и различните занимания – рисуване, пеене, рецитиране на стихове и други. Самите деца, родителите и обществеността трябва да видят и да са доволни от плодовете на своя труд.

Днес обучението е в чуждоезикова среда и поради това  е много по-трудно да  се изучава български език.
Българско училище„АзБуки“ в чужбина осигурява завършване на обучение по български език и

литература, по история и по география на България за определен клас, но не осигуряват придобиване на степен на образование.На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България, се издава типово удостоверение за проведено обучение, подписано от представляващия организацията, от училищния ръководител и от учителите, провели обучението.

Ново Българско  училище „АзБуки“в град Рим,Италия към Културна асоциация ,Асен и Илия Пейкови“ има идеалната цел да съхрани и предаде за идното поколение българската идентичност и култура.
Създадено за деца от български произход да изучават български език,литература,история ,география на България,религия ,традиции и  български народни обичаи.
Процесът на обучение се реализира по одобрени от МОН/Министерство на образованието инауката/ учебници за деца от чужбина и със съвременен интеративен метод. Методологията на преподаване е съобразена с условията и средата за децата зад граница.
Забавна, игрива, демонстративна и практична.
Изучават се чрез съвременни технологии граматика, песни, народни танци, етнография и религия.
Възпитателният процес е взаимен учители и родители работят в съгласие и разбирателство 
в училищния живот .
Училището разполага с налична библиотека с литература и игри на български език.
  1. Часовете в БУ„АзБуки“ в град Рим се провеждат всяка събота от 13:30 до 19:30 часа в слънчево помещение, разполага с градинка за игра и отдих и зала за концерти. 
  2. Часовете в БУ„АзБуки“ в град Колеферо се провеждат в понеделник и четвъртък след 15:30 до 19:30 и съботаот 07:45 до 12:00 часа.
  3. От  2019 година училището предлага провеждания на он-лайн изпити за сертифициране на ниво на владеене на български език по Общата европейска рамка/ А1.А2,В1,В2/ към изпитен център в ДЕО/Департамента за езиково обучение/към СУ„Св.Климент Охридски“. Издаденият сертификат за владеене на български език след проведен писмен и устен онлайн изпит е с международна валидност и дава възможност да се кандидатства в българските университете при сертификат ниво В2.
  4. Попълни молба в училище за записване и отговори на няколко помощни за учителския колектив въпроси.
  5. Приемат се деца от 4 до 21 години.
  6. Предлага се подготовка за кандидатстване в бълграски университет с български език и литертура.
Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ е сдружение от български и италиански членове с цел взаимна реализация и обмен на двете култури -българска и италианска.
Българско училище „АзБуки“ участва в различни инициативи и конкурси, както и създава такива.
Посещава театри, забележителности в Рим и Италия, работи съвместно с други организации.
Амбиция е  всеки българин да  е активен, деен и идеен за съхраняване на българската идентичност.
Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“и Българско училище „АзБуки“ предоставят тази възможност и реализират мечти!
Присъденете се и споделете Вашата мечта!
Съединението прави силата !!!
 
                   


ЗА НАС

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ„АЗБУКИ“ Е КЪМ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ„АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ “ В ГРАД РИМ,ИТАЛИЯ .СЪЗДАДЕНО ОТ ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И РОДИТЕЛИ С БЪЛГАРСКИ ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ. С ЖЕЛАНИЕ ДА ГО ПРЕДАДАТ НА БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В ИТАЛИЯ.ОТ 2015 ГОДИНА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ УЧЕНИК НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО  93 ГОДИНИ.ОТ УЧЕБНА 2016-2017 .БУ„АЗБУКИ“ Е ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ПО ПРОГРАМА„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“.ИЗУЧАВАТ СЕ ПРЕДМЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ,ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ И НАРОДНИ ПЕСНИ, НАРОДНИ ТАНЦИ, ЕТНОГРАФИЯ, РЕЛИГИЯ, НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С УЧЕБНАТА ГОДИНА В ИТАЛИЯ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДО 15 ЮНИ  ВСЯКА СЪБОТА ОТ 14.00-19.00 ЧАСА НА АДРЕС :

00175 Рим   ул.ПОНЦИО КОМИНИО 93,РИМ        

 00175  ROMA,ITALIA   VIA PONZIO COMINIO 93,95,   PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

ЗА НАС

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ„АЗБУКИ“ Е КЪМ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ„АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ “ В ГРАД РИМ И КОЛЕФЕРО, ИТАЛИЯ .ОТ УЧЕБНА 2016-2017 .БУ„АЗБУКИ“- РИМ И КОЛЕФЕРО- Е ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ПО ПРОГРАМА„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“.ИЗУЧАВАТ СЕ ПРЕДМЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,РОДЕН КРАЙ,ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО,ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ.БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ И НАРОДНИ ПЕСНИ,НАРОДНИ ТАНЦИ,ЕТНОГРАФИЯ ,РЕЛИГИЯ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ ОТ 2018 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ПРОДЪЛЖИ ПО ПРОЕКТ № 90, ИЛИ ПМС 334 ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИСЪТВЕНО И ЧАСТИЧНО ОНЛАЙН. УЧИЛИЕТО. И УЧЕНИЦИ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОБУЧЕНИЕ САЙТА „УЧА.СЕ“.

ОТ 2017 ГОДИНА БУ„АЗБУКИ“ Е ЧЛЕН НА АБУЧ ( АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА).

УЧАСТНИК НА МЕЖДУУЧИЛИЩНЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТЕНЕ ЗА 1 И 2 КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА, С РИСУНКИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕСТОВЕ -ДАБЧ, „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ И МНОГО ДРУГИ.

ОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА“ ОТ 2017 Г.

 

 

 

 

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С УЧЕБНАТА ГОДИНА В ИТАЛИЯ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДО 15 ЮНИ  ВСЯКА СЪБОТА ОТ 14.00-19.00 ЧАСА НА АДРЕС :00175 Рим   ул.ПОНЦИО КОМИНИО 93,РИМ        

 00175  ROMA,ITALIA   VIA PONZIO COMINIO 93,95,   PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA    00034 COLLEFERRO- CHIESA SANTA BARBARA'- PIAZZALE LEOPOLDO PARODI DELFINO

преподаватели

галерия

Учебна 2015-2016 година

Учебна 2016-2017 година

контакти

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Директор на училище:

Мариола Георгиева

тел:0039 3280622266

Председател на асоциация:

email:mariolagueorguieva@gmail.com

email:azbukibgscuola@gmail.com