Българско Училище „АзБуки“към Културна асоциация„Асен и Илия Пейкови“ в град Рим и град Колеферо, Италия

00175  Roma, Italia - via Ponzio Cominio 93,95, Parrocchia San Gabriele dell'Addolorata,                                                                                                                             00034 Colleferro- Parrocchia Santa Barbara-piazzale leopoldo Parodi Delfino

Неделните училища са неотменима част от дейността на всяка българска общност в чужбина, чрез която се осъществява неообходимостта от българска култура,история и език. Възникнали преди Освобождението на България от турско робство, след него те имат огромен подем. Неделните училища са изключително важни за просветната мисия, за залагането на християнските ценности в човешките души, за запознаване с българския език, география на България ,история,обичаи във всички аспекти на живота. Те са тези, които трябва да покажат, че българския език и култура не се отнасят само за една отминала вече епоха, но са актуални и за днешното забързано време, ще са актуални и утре, защото са живи и непреходни. Изключително важни за успешната работа на неделните училища са фигурите на  учителя.Учителят трябва да вдъхва респект и с личното си поведение да дава пример, да е добре подготвен, да обича децата и работата с тях. Много важно в случая е и семейството, което да подкрепя детето и беседва с него по темите, разисквани в неделното училище. В самото училище децата трябва да ходят с удоволствие, защото им харесва разнообразната програма и различните занимания – рисуване, пеене, рецитиране на стихове и други. Самите деца, родителите и обществеността трябва да видят и да са доволни от плодовете на своя труд.

Днес обучението е в чуждоезикова среда и поради това  е много по-трудно да  се изучава български език.
Българско училище„АзБуки“ в чужбина осигурява завършване на обучение по български език и

литература, по история и по география на България за определен клас, но не осигуряват придобиване на степен на образование.На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България, се издава типово удостоверение за проведено обучение, подписано от представляващия организацията, от училищния ръководител и от учителите, провели обучението.

Ново Българско  училище „АзБуки“в град Рим,Италия към Културна асоциация ,Асен и Илия Пейкови“ има идеалната цел да съхрани и предаде за идното поколение българската идентичност и култура.
Създадено за деца от български произход да изучават български език,литература,история ,география на България,религия ,традиции и  български народни обичаи.
Процесът на обучение се реализира по одобрени от МОН/Министерство на образованието инауката/ учебници за деца от чужбина и със съвременен интеративен метод. Методологията на преподаване е съобразена с условията и средата за децата зад граница.
Забавна, игрива, демонстративна и практична.
Изучават се чрез съвременни технологии граматика, песни, народни танци, етнография и религия.
Възпитателният процес е взаимен учители и родители работят в съгласие и разбирателство 
в училищния живот .
Училището разполага с налична библиотека с литература и игри на български език.
  1. Часовете в БУ„АзБуки“се провеждат всяка събота от 13:30 до 19,30 часа в слънчево помещение, разполага с градинка за игра и отдих и зала за концерти. 
  2. От учебната 2019/2020 годинаса възможни провеждания на он-лайн изпити за сертифициране на ниво на владеене на български език по Общата европейска рамка/ А1.А2,В1,В2/ към изитен център в ДЕО/Департамента за езиково обучение/към СУ„Св.Климент Охридски“. Издаденият сертификат за владеене на български език след проведен писмен и устен онлайн изпит е с международна валидност и дава възможност да се кандидатства в българските университете при сертификат ниво В2.
  3. Попълни молба в училище за записване и отговори на няколко помощни за учителския колектив въпроси.
  4. Приемат се деца от 4 до 21 години.
  5. Предлага се подготовка за кандидатстване в бълграски университет с български език и литертура.
Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ е сдружение от български и италиански членове с цел взаимна реализация и обмен на двете култури -българска и италианска.
Българско училище „АзБуки“ участва в различни инициативи и конкурси, както и създава такива.
Посещава театри, забележителности в Рим и Италия, работи съвместно с други организации.
Амбиция е  всеки българин да  е активен, деен и идеен за съхраняване на българската идентичност.
Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“и Българско училище „АзБуки“ предоставят тази възможност и реализират мечти!
Присъденете се и споделете Вашата мечта!
Съединението прави силата !!!
 
                   


ЗА НАС

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ„АЗБУКИ“ Е КЪМ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ„АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ “ В ГРАД РИМ,ИТАЛИЯ .СЪЗДАДЕНО ОТ ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И РОДИТЕЛИ С БЪЛГАРСКИ ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ. С ЖЕЛАНИЕ ДА ГО ПРЕДАДАТ НА БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В ИТАЛИЯ.ОТ 2015 ГОДИНА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ УЧЕНИК НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО  93 ГОДИНИ.ОТ УЧЕБНА 2016-2017 .БУ„АЗБУКИ“ Е ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАta ПО ПРОГРАМА„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“.ИЗУЧАВАТ СЕ ПРЕДМЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,РОДЕН КРАЙ,ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО,ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ.БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ И НАРОДНИ ПЕСНИ,НАРОДНИ ТАНЦИ,ЕТНОГРАФИЯ ,РЕЛИГИЯ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С УЧЕБНАТА ГОДИНА В ИТАЛИЯ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДО 15 ЮНИ  ВСЯКА СЪБОТА ОТ 14.00-19.00 ЧАСА НА АДРЕС :00175 Рим   ул.ПОНЦИО КОМИНИО 93,РИМ        

 00175  ROMA,ITALIA   VIA PONZIO COMINIO 93,95,   PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

ЗА НАС

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ„АЗБУКИ“ Е КЪМ КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ„АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ “ В ГРАД РИМ,ИТАЛИЯ .СЪЗДАДЕНО ОТ ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И РОДИТЕЛИ С БЪЛГАРСКИ ДУХ И ИДЕНТИЧНОСТ. С ЖЕЛАНИЕ ДА ГО ПРЕДАДАТ НА БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В ИТАЛИЯ.ОТ 2015 ГОДИНА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ УЧЕНИК НА ВЪЗРАСТ ОТ 3 ДО  93 ГОДИНИ.ОТ УЧЕБНА 2016-2017 .БУ„АЗБУКИ“ Е ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАta ПО ПРОГРАМА„РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“.ИЗУЧАВАТ СЕ ПРЕДМЕТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,РОДЕН КРАЙ,ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО,ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ.БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ И НАРОДНИ ПЕСНИ,НАРОДНИ ТАНЦИ,ЕТНОГРАФИЯ ,РЕЛИГИЯ И НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С УЧЕБНАТА ГОДИНА В ИТАЛИЯ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДО 15 ЮНИ  ВСЯКА СЪБОТА ОТ 14.00-19.00 ЧАСА НА АДРЕС :00175 Рим   ул.ПОНЦИО КОМИНИО 93,РИМ        

 00175  ROMA,ITALIA   VIA PONZIO COMINIO 93,95,   PARROCCHIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA

Adventures

съобщения

галерия

Учебна 2015-2016 година

Учебна 2016-2017 година

контакти

Директор на училище:

Мариола Георгиева

тел:0039 3280622266

Председател на асоциация:

email:mariolagueorguieva@gmail.com

email:azbukibgscuola@gmail.com